Mobile menu button
Op weg naar het voortgezet onderwijs

Voor veel leerlingen is de stap naar het Voortgezet Onderwijs erg groot. Onze training bereidt leerlingen voor op veranderingen. Er wordt o.a. een introductie gegeven in de vakken Wiskunde, Engels en Nederlands. De klassen bestaan uit maximaal 8 leerlingen.

De training wordt van maart tot en met juni aangeboden aan leerlingen uit groep 8.

Onze werkwijze

De lessen bestaan uit 5 blokken van 6 weken. De eerste vier weken wordt er nieuwe stof aangeboden, waarna in week vijf een diagnostische toets wordt afgenomen om te kijken of de leerlingen deze stof beheersen. Week 6 is bedoeld voor herhaling of verdieping, afhankelijk van hoe de leerling de toets gemaakt heeft: wanneer de toets wordt afgesloten met een onvoldoende krijgen zij herhaling wanneer er een voldoende behaald wordt, krijgen zij verdieping aangeboden. Binnen Kennisplein wordt er een lessenplanning gehanteerd van 33 weken les per jaarkalender. Aan de hand van deze 33 weken wordt er een kostenplaatje berekend voor het gehele jaar.

Vormgeving en realisatie SupportPunt Eindhoven