Mobile menu button
Werkwijze en visie

Ons doel is een blijvende bijdrage te leveren aan de vorming van leerlingen en scholieren. Wij staan voor het wegwerken van achterstanden, het bevorderen van participatie en emancipatie, en het aanboren van bijzondere en buitengewone competenties. Kennisoverdracht en een zo breed mogelijke ontwikkeling zijn hierbij sleutelwoorden.

Maatschappelijk betrokkenheid, (wereld) burgerschap en zelfontwikkeling zijn kernaspecten van onze visie. De culturele variëteit in Nederland wordt groter en het is belangrijk jongeren in deze ontwikkeling mee te nemen. Wij geloven dat we middels het ontplooien van individuen, vooral in onze directe omgeving, mee kunnen blijven doen aan deze mondiale beweging.

De werkwijze kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid van ouders, docenten en vrijwilligers.

Vormgeving en realisatie SupportPunt Eindhoven