Mobile menu button
Connect to Professionals

Bij dit unieke maatjesproject worden leerlingen gekoppeld aan studenten en/of ondernemers door wie zij begeleid zullen worden om meer inzicht te krijgen in de studiemogelijkheden die er bestaan. De ontwikkelingen op het gebied van het inzicht en de kennis die de leerlingen verschaffen met betrekking tot hun toekomstige studiekeuze staat tijdens deze begeleiding centraal.

Om ervoor te zorgen dat het project op een goede en passende manier verloopt voor uw kind, worden vrijwilligers (maatjes) ingezet die de coördinator ondersteunen met het werven van deelnemers. Daarnaast zullen zij het proces van uw kind volgen en bijvoorbeeld extra activiteiten organiseren. De vrijwilligers zullen studenten zijn, die een universitaire of HBO studie volgen.

Tijdens Connect to Professionals staan de volgende activiteiten centraal:
- Hoofdactiviteit: Het koppelen van de jongere aan een professional. De jongeren geeft aan waar zijn of haar interesses liggen met betrekking tot een toekomstige studie en wat voor doelen ze voor ogen hebben op carrièregebied. Aan de hand van deze informatie zal gekeken worden welke professional het meest passende zal zijn.
- Jongeren zullen gedurende zes maanden minimaal zes begeleidingsmomenten hebben met hun maatje. Deze begeleidingsmomenten duren ongeveer één uur per keer.
- Jongeren kunnen kennismaken met studenten uit verschillende studierichtingen binnen hun interessegebied.
- Jongeren kunnen kennismaken met professionals en waar mogelijk zelfs een snuffelstage volgen.
- Jongeren kunnen zich tijdens voorlichtingsavonden laten informeren over de diversiteit aan studierichtingen.
- Ten slotte zullen er ook activiteiten ter ontspanning worden georganiseerd.

Wilt u uw kind op een ontspannen en leuke manier meer handvatten bieden voor de toekomstige studiekeuze? Meld hem of haar dan nu aan!

 

Vormgeving en realisatie SupportPunt Eindhoven