Mobile menu button
Wie zijn we

Stichting Kennisplein richt haar activiteiten op leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, met als doel dat zij zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Verder legt Stichting Kennisplein de nadruk op de zelfontwikkeling van leerlingen, het aanpakken van leerachterstanden, het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. Onderwijs, ambitie, maatschappelijke betrokkenheid en zelfontplooiing zijn kernbegrippen die passen binnen het antwoord van Stichting Kennisplein op een grote maatschappelijke behoefte.

Vormgeving en realisatie SupportPunt Eindhoven