Mobile menu button
Weekendschool op maat

Om de overgang naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen en het beste uit zichzelf te kunnen halen, kunnen leerlingen uit groep 6, 7 en 8 een extra zetje in de rug goed gebruiken. Daarom kunnen zij bij Stichting Kennisplein een dagdeel bijles volgen wanneer hier behoefte aan is.

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen: Zo wordt er extra gefocust op de Nederlandse taal en krijgen leerlingen les in begrijpend lezen, spelling, grammatica en woordenschat. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan rekenen, studievaardigheden en mens en maatschappij. Tijdens deze laatste les krijgen leerlingen verschillende onderwerpen aangereikt zoals: respect, pesten, de Kinderboekenweek, meeloopgedrag, regels etc. Het doel van deze les is de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren (waarden en normen, zelfvertrouwen en weerbaarheid, inleven in de ander etc.).

Het grootste voordeel van bijles op de weekendschool is dat de groepen maximaal uit 8 leerlingen bestaan. De begeleiders kunnen zo veel meer aandacht besteden aan de leerlingen, wat er voor zorgt dat er sneller een cohesie binnen de groep ontstaat en alleen al hierdoor groeit bij veel leerlingen het zelfvertrouwen enorm. De groei van zelfvertrouwen neemt met zich mee dat de leerling gemotiveerd raakt en hierdoor beter gaat presteren naar mate de tijd vordert.

WOM Kennisplein Breda
De lessen in Breda zijn iedere zaterdag en zondag. Op zaterdag hebben gr 8 en op zondag gr 6 en gr 7 leerlingen. Tijdstip is van 10:00 tot 13:00 uur.

Vormgeving en realisatie SupportPunt Eindhoven