Mobile menu button
Werkwijze

Bij Stichting Kennisplein werken wij door middel van een unieke werkwijze die uitgelegd wordt in het volgende stappenplan:

Kennismakingsgesprek:

Allereerst gaan wij graag in gesprek met u over de persoonlijke wensen en behoeften van uw kind. Tijdens dit gesprek is ruimte voor vragen en het uitwisselen van informatie.

Niveautoets:

Vervolgens wordt er bij uw kind een niveautoets afgenomen. Uit deze toets komt naar voren wat de sterke en minder sterke van uw kind zijn.

Adviesgesprek:

Aan de hand van de resultaten van de niveautoets wordt er vervolgens een adviesgesprek gepland waarin wij met u, de ouders, de resultaten en bevindingen bespreken.

Passende begeleiding:

Nu we weten waar uw kind specifieke hulp en begeleiding bij nodig heeft, kunnen we een passend begeleidingsplan opstellen en deze vervolgens tot uitvoer brengen.

Vormgeving en realisatie SupportPunt Eindhoven