Mobile menu button
Weekendschool op maat

Om de overgang naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen en het beste uit zichzelf te kunnen halen, kunnen leerlingen uit groep 6, 7 en 8 een extra zetje in de rug goed gebruiken. Daarom kunnen zij bij Stichting Kennisplein een dagdeel bijles volgen wanneer hier behoefte aan is.

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen: Zo wordt er extra gefocust op de Nederlandse taal en krijgen leerlingen les in begrijpend lezen, spelling en grammatica. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan rekenen, studievaardigheden en mens en maatschappij. Tijdens deze laatste les krijgen leerlingen verschillende onderwerpen aangereikt zoals: respect, pesten, de Kinderboekenweek, meeloopgedrag, regels etc. Het doel van deze les is de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren (waarden en normen, zelfvertrouwen en weerbaarheid, inleven in de ander etc.).

Het grootste voordeel van bijles op de weekendschool is dat de groepen maximaal uit 8 leerlingen bestaan. De begeleiders kunnen zo veel meer aandacht besteden aan de leerlingen, wat er voor zorgt dat er sneller een cohesie binnen de groep ontstaat en alleen al hierdoor groeit bij veel leerlingen het zelfvertrouwen enorm. De groei van zelfvertrouwen neemt met zich mee dat de leerling gemotiveerd raakt en hierdoor beter gaat presteren naar mate de tijd vordert.

Jaarkalender / rooster

De lessen bestaan uit 5 blokken van 6 weken. De eerste vier weken wordt nieuwe stof aangeboden. Om te kijken of de leerlingen de stof beheersen, wordt in week vijf een diagnostische toets afgenomen. Week 6 is bedoeld voor herhaling of verdieping. Wanneer de leerlingen de toets afsluiten met een onvoldoende krijgen zij een herhaling wanneer ze de toets afsluiten met een voldoende krijgen zij verdieping. Er wordt een lessenplanning gehanteerd van 33 weken les per jaarkalender. Aan de hand van deze 33 weken wordt er een kostenplaatje berekend voor het gehele jaar.

Vormgeving en realisatie SupportPunt Eindhoven